Katsaus 2021 toimintaan

Toimintakertomus 2021

Suomi-Kenia Seura ry


Suomi-Kenia Seuran hallitus ja vastuut

Suomi-Kenia Seuran 2021 vuosikokouksessa valittiin seuran puheenjohtajan tehtävää jatkamaan Erkki Kyllönen. Uuden hallituksen muodostivat puheenjohtajan lisäksi Ossi Leppänen, Ada Skytte, Elizabeth Mökkönen, Mari Hassinen-Agoya, Arto Saarela, Isa Syrjä ja Veijo Mökkönen. Varapuheenjohtajan tehtävässä toimivat Elizabeth Mökkönen 9.11 asti ja Ossi Leppänen 9.11 lähtien. Rahastonhoitajan tehtävää on hoitanut Ada Skytte ja Isa Syrjä. Sihteerin tehtävää on hoitanut Ossi Leppänen 9.11 asti ja Arto Saarela 9.11 lähtien.

Seuran toiminnantarkastajana on Seppo Tanskanen.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 5 kertaa, niistä 4 uuden hallituksen toimesta.

Seuran jäsenmäärä

Seuran jäsenmäärän kasvu on ollut verkkaista, mutta edennyt kuitenkin. Jäsenmäärän kasvattaminen on haaste johon seuran hallitus on etsinyt aktiivisesti ratkaisua.

Talous

Seuran talouden kehitys on ollut kohtalainen. Kaikki toimintaan kohdistuvat kulut on saatu peitettyä ja tilille on jäänyt jonkin verran pesämunaa uutta toimikautta avittamaan. Suurimmat kuluerät toiminnassa ovat olleet  jäsenmaksut (Fingo ja YSL), seuran jäsenrekisterin ja it -järjestelmän kulut, seuran RollUpin tilaaminen, Matkamessut 2022 osallistumismaksu (peritään takaisin, koska messujen ajankohta siirtyi vuodella eteenpäin) ja pankin rahaliikenteen kulut. Uusien jäsenien myötä taloudelliset resurssit kasvavat antaen mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen.

Seuran toiminta vuonna 2021

Vuosi 2021 oli Suomi-Kenia Seuran historiassa toimintatäyteinen vuosi. Seuran toiminnan rungoksi luotiin jälleen ”vuosikello”. Sen avulla oli helppo hahmottaa ja kehittää toimintaa. Jokainen tapahtuma ja tilaisuus löytää oman paikkansa kalenterista heti toimikauden alussa ja aikaa jää käytännön toimiin.

Kehitysyhteistyö

Seuran Vesitankki Uyomaan projekti saatiin vuoden aikana päätökseen. Projektissa kerättiin varat vesitankin rakentamiseksi Uyoman Mama Terttu Junior School oppilaitokselle. Tankkiin johdettavat sadevedet ovat hyvä lisä koulun omavaraisuuden kehittämisessä. Puhtaan käyttöveden tarve Uyomassa on akuutti. Alue on ilmastonsa puolesta kuivaa, sateita tulee harvoin ja luonnollisia makeanveden lähteitä ei ole.

Yhteistyökumppanina projektissa on ollut Seed ry, jonka tilien ja kirjanpidon kautta varat on ohjattu kohteeseen.

Samanaikaisesti Vesitankki Uyomaan projektin kanssa on valmisteltu uutta Planting Trees to Uyoma hanketta. Hankkeen avulla tavoitteena on istuttaa puita Uyoman koulun läheisyyteen. Istutukseen on varattu alkuun noin 0,5ha maata. Puulajeiksi on valikoitunut Mango- ja Papaya hedelmäpuut sekä Eucalyptus. Hedelmäpuiden satoa voidaan käyttää koulun ruokahuollossa tai toissijaisesti hedelmiä voi myydä markkinoilla ja näin kerryttää koulun kassaa. Eucalyptus on oivaa materiaalia rakentamiseen.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on ollut suomalainen Ecopulp Finland Oy, joka on antanut lahjoituksena 1.000kpl Taimitassu -istutusalustoja. Istutusalustojen toimittaminen Keniaan on kohdannut hankaluuksia ja mahdollista toimitustapaa/kumppania etsitään vielä.

Olemme hakeneet projektiin myös avustusta OKM:ltä.

Tapahtumat

Vuosikellon mukaisesti seuran tavoitteena oli järjestää 4 yleisötapahtumaa. Näistä pystyttiin toteuttamaan kuitenkin vain yksi. Syynä loppujen peruuntumiseen oli maailmanlaajuisen pandemian leviämisen estämiseen tuomat rajoitukset. Toteutunut tilaisuus pidettiin 16. Marraskuuta Tampereen pääkirjastossa ja se järjestettiin hallituksen omin voimin ilman ulkopuolista luennoitsijaa.

Alkusyksystä pystyimme järjestämään tapaamisen seuran entisen puheenjohtajan Irmeli Puntarin kanssa. Oli ilo keskustella yhteisestä kohdemaasta, vaihtaa kuulumisia ja ennen kaikkea ojentaa kiitoksin kukat Irmelille hänen työstään seuran hyväksi.

Tiedottaminen

Tiedottaminen on ollut seuran toiminnan ytimessä. 1.1.2021 ilmestynyt ensimmäinen Karibu Sana! -lehti on kehittynyt merkittäväksi viestinviejäksi. Ajankohtaiset, kiinnostavat artikkelit, katsaukset seuran toimintaan, matkailuaiheiset kertomukset ja Keniassa toimivat suomalaiset yritykset tai yhteisöt muodostavat lehden sisällön. Postitusosoitteita ehti ensimmäisen ilmestymisvuoden aikana kertyä jo hieman reilu 300kpl. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

Jäsenkirje sai myös uuden ulkoasun. Jäsenille jaettava kirje ilmestyy vähintään kolmesti vuodessa, mutta ilmestymiskertoja voidaan uutisointitarpeen vaatiessa lisätä.

Uutisaiheet Kenian medioista suomenkielisellä ingressillä varustettuna, Matkailu -artikkelit, Vesitankki Uyomaan projektin raportointi, Viikon kuva ja Kuukauden artistin esittely ovat luoneet hyvän pohjan Facebook sivun uutisointiin. Käyntimäärä seuran sivulla on noussut alkuvuoden 653 käynnistä 10.473 käyntiin. Voimme todeta, että päätös tiedottamisen lisäämisestä on ollut oikea.

Myös Kenian Ystävät - Kenyan Friends sivusto on ollut aiempaa aktiivisessa käytössä. Sen käyntien mittaamiseen ei ole työkalua, siksi tarkkoja käyntimääriä ei pysty julkaisemaan. 

Tampereen tilaisuutta varten valmistettiin jaettava, monistettava esite kertomaan seuran toiminnasta. Esitteeseen liitettiin qr -koodi. Sen älypuhelimella lukemalla pääsee suoraan seuran kotisivuille.

Kotisivut ovat päivittyneet vähintään kuukausitasolla tehdyillä muokkauksilla. Kuukauden Maasai -viisauden vaihtuminen ja matkustus aiheisten artikkeleiden lisäys ovat minimi muutoksia.

Instagram tili on ollut seuran hallinnassa, mutta vähäisellä käytöllä.

Uusia yhteistyökumppaneita

Olemme kokeneet tärkeäksi verkostoitua mahdollisimman laajalti tahoihin jotka toimivat tai joiden toiminta kohdistuu Keniaan. Alkuvuodesta tarjosimme eri suomalaisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Keniaan mahdollisuuden kertoa toiminnastaan seuran Facebook sivuilla. Kampanjamme sai hyvän vastaanoton. 

Suomen suurlähetystö Nairobissa sai uuden ”kapteenin” Pirkka Tapiolan siirtyessä uuteen asemapaikkaansa. Toivotimme suurlähettilään tervetulleeksi kohdemaahamme Karibu Sana! Lehden artikkelilla ja henkilökohtaisella viestillä ollen omalta osaltamme rakentamassa hyvää avointa yhteyttä.

Yhdessä Eduskunnan Kenia -ystävyysryhmän kanssa pitämässämme palaverissa sovimme valmiudesta yhteistyöhön. Ryhmää johtaa Saara-Sofia Sirén.

Suomessa toimii kenialaisen yhteisön ylläpitämä Kefiso ry. Koemme tärkeäksi yhteyden pitämisen myös Suomessa asuviin kenialaisiin. Joskin yhdistyksiemme päämäärät eroavat toisistaan, niin löytyy myös paljon yhteistä jaettavaa ja koettavaa. Yhteyttä on pidetty puheenjohtaja tasolla Kefiso ry:n Joseph Ombiman kanssa.

Yhteenveto

Kenia on luontonsa, väestörakenteensa (yli 40 eri heimoa), kulttuurinsa ja kehityksensä puolesta kiinnostava kohdemaa. Sen tapahtumia on mielenkiintoista seurata ja se valloittaa vierailijansa sydämen. Ystävyysseurana tulemme tekemään kaikkemme Kenia -tietoisuuden levittämiseksi.

Kiitos kaikille mukana olleille ja oman panoksensa seuran toimintaan antaneille!

Helsingissä 5.4.2022

Erkki Kyllönen, pj

Suomi-Kenia Seura ry