Suomi-Kenia Seuran historia

Paloja Suomi-Kenia Seuran uudemmasta historiasta. 

Suomi-Kenia Seura jatkaa Kenian ystävyysseurojen pitkää jatkumoa. Suomi-Kenia Seura on perustettu vuonna 1973. Vuoden 2010 paikkeilla Suomessa yhdistysrekisterissä oli kaksi 1970 -luvulla perustettua Kenia -yhdistystä, Suomi-Kenia Seuran lisäksi Suomi-Kenia Yhdistys, joista kummallakaan ei tässä vaiheessa ollut mitään aktiivista toimintaa. Joukko Keniasta kiinnostuneita henkilöitä ryhtyi selvittämään asiaa ja saatiin yhteys molempien yhdistysten viimeisiin toimijoihin. Keskustelujen jälkeen päätettiin jatkaa Suomi-Kenia Seuran toimintaa.

Yhdistyksen monessa mielessä vanhentuneet säännöt olivat vuodelta 1973. Yhdistyslakikin oli jo ehtinyt muuttua. Uudet säännöt saatiin voimaan vuonna 2018. Tärkeimmät muutokset olivat hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen, yhdistyksen puheenjohtajan kausien rajaaminen kuuteen vuoteen ja englanninkielisen nimen muuttaminen kieliopillisesti oikeaan muotoon, Finnish-Kenyan Society. Korona-aikana hyödylliseksi osoittautui mahdollisuus laillisesti järjestää yhdistyksen kokous tietoliikennevälineiden kautta.

Vuosien varrella yhdistyksen hallitus on käyttänyt paljon aikaa yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan painopisteiden määrittämiseen. Toiminnan alkuvaiheessa tutustuttiin Keniassa toimiviin suomalaisiin kehitysyhteistyöorganisaatioihin sekä Kenian vierailujen aikana rakennettiin positiivisia kontakteja moniin sikäläisiin ihmisiin ja organisaatioihin. Myös Nairobin Suomen Suurlähetystössä vierailtiin.

Ensisijaisesti tärkeänä yhdistyksen toiminnassa on pidetty tiedon jakamista ja yhteistyöhankkeiden rakentamista Suomen ja Kenian välille. Lisäksi on haluttu toimia yhteistyössä Suomessa asuvien kenialaisten kanssa. Keniassa aktiivisesti toimivat järjestöt ovat esitelleet toimintaansa yhdistyksen avoimissa jäsentilaisuuksissa, joissa aiheina koulutuksen lisäksi ovat olleet pääasiassa erilaiset ravitsemukseen/terveyteen ja ympäristöön liittyvät asiat. Keniassa toimivien suomalaisten tutkijoiden työ

Helsingin yliopiston ainoalla ulkomailla olevalla tutkimusasemalla Taita-vuorilla on herättänyt suurta ihastusta. Myös laajaa Food Africa -projektia on tuotu tilaisuuksissa esille.

Omaa hanketoimintaa ei ole voitu aloittaa yhdistyksen pienen kapasiteetin vuoksi. Kiinnostus koulutus- ja kirjastoasioihin johti yhdistyksen lähemmin yhteistyöhön Seed ry:n kanssa vuonna 2018. Olemme olleet mukana tukemassa Seedin Yalassa sijaitsevan Furaha Seed Academy -koulun kirjastohanketta sekä keväällä 2019 koulun kasvatin Maureen Kisakwan kalatalousalan ammattiopintoja. Yhteistyö jatkuu.

Kenialaisen ruuan valmistuskurssi on pari kertaa järjestetty yhdessä jäsenten kanssa. Lisäksi olemme olleet tukemassa vapaaehtoisina African Film Festivaalia. Viime vuosina on järjestetty yhdessä Suomi-Mosambik Seuran kanssa illanviettoja nimellä East African Carnival Pasilan rauhanasemalla.

Yhdistyksen toimintaa on esitelty Maailma kylässä -festivaalilla, Matkamessuilla, Vantaan mahdollisuuksien torilla ja useissa muissa pienemmissä tapahtumissa. Kenialaisten lasten ja naisten yritystoimintaa on tuettu myymällä messuilla heidän valmistamiaan tuotteita. Joka-arpa-voittaa -arpajaiset ovat ilahduttaneet varsinkin lapsia. Matkamessujen 2018 jälkeen perustettiin Facebookiin yhdistyksen sivuun liittyen Kenian ystävät – Kenyan Friends tukemaan jäsenten välistä yhteydenpitoa.

Yhdistys on myös aktiivisesti osallistunut kotimaassa erilaisiin Fingon tapahtumiin ja edunvalvontahankkeisiin. Yhdessä Fingon kanssa on myös pyritty tukemaan Keniassa toimivien yhdistysten yhteistyötä.

Suomi-Kenia Seuralta pyydetään apua moniin Keniaa koskeviin asioihin. Kyselyjä tulee sekä Facebookin, sähköpostin että puhelimen välityksellä. Tavallisimmin yksittäisten henkilöiden kysymykset liittyvät Kenian viisumin hankintaan tai Keniassa matkustamiseen, turvallisuuteen ja muihin olosuhteisiin. Yhteisöt ja tutkijat etsivät myös yhteistyötahoja Keniassa tai kenialaista omiin projekteihinsa Suomessa, mm. Ville Haapasalo etsi kauttamme kenialaista henkilöä ruokaohjelmaansa.

Irmeli Puntari