Toimintasuunnitelma 2024

Yhdistyksen tulevaisuus rakennetaan suunnitelmallisuudella. Vuoden 2024
toimintasuunnitelma on luotu hallituksen jäsenten yhteistyönä. Jokaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa tulevaan toimintaan, ja jokainen on sitä kautta sitoutunut yhteiseen tekemiseen. Tähtäimenä on ollut yhdistyksen toiminnan kehittäminen, jäsen aktiivisuuden lisääminen yhteisöllisyyden kehittämisen kautta, laadukkaan informaation lisääminen ja jakaminen mahdollisimman laajalti ja kuitenkin kohdentaen kohderyhmälle, joka eniten on kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta, sekä yhteisen hyvän jakaminen.


Yhdistyksen toiminnan täytyy olla mahdollisimman monipuolinen, laajalle
levittäytyvä ja kiinnostusta herättävä uusien jäsenien mukaan saamiseksi.
Haasteista emme mainitse mitään, koska ne on olemassa selätettäviksi!
Vuoden 2024 toimintasuunnitelman olemme jakaneet kolmeen osioon. Näiden eteen yhdistyksen hallitus on valmis toimimaan sitoutuneesti ja suurella innolla!

 

  1. Yhteisöllisyyden kehittämiseen. Siihen vastaavat kohdat 
    Yhteisöllisyys”, ”Tapahtumat” ja ”Jäsenhankinta”, sekä seuran ”Mission” täytäntöönpano.
  2. Viestintä. Tässä suurta osaa näyttelevät Seuran eri mediakanavat tarjontoineen.
  3. Sosiaalinen hyvä. Seurallamme on ollut tapana, hyvänä sellaisena, tukea ennalta valikoitua kehitysyhteistyö projektia.


1) Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyden kehittäminen on avainsana seuran tulevaisuuden suhteen.
Haluamme lisää jäseniä ja kanssakäymistä heidän kanssaan. Yhteisöllisyyden kehittäminen tapahtuu sitä edistävän toiminnan ja tapahtumien kautta. Jokainen seuran jäsen voi olla aktiivinen kohtaamaan toisia ja tuomaan heitä yhteisöömme. Etsimme myös mahdollisuuksia levittää toimintaamme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 


Tapahtumat

Bao Game pelitapahtumia järjestetään sitä mukaan kuin saamme säännöt taitavia pelaajia mukaan. Fokuksenamme on järjestää tapaamisia jo kesän ja syksyn aikana.
Kahawa&Chai tapaaminen jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina on ollut yhteisöllisyyttä luova. Tilaisuuden mutkattomuus ja kahvilan valmis, erinomaisen hyvä tarjonta, lisättynä leppoisiin keskusteluihin on täyttänyt sille ajatellun tavoitteen. Peruskonsepti on nyt olemassa ja on aika kehittää tilaisuuden mielenkiintoa. Siinä menetelmänä on kutsuvieraan pyytäminen ja hänen haastattelunsa keskustelujen muodossa. Tähän budjetoimme seuran puolesta niin, että kutsutun tarjoamiset hoidetaan seuran puolesta. Mikäli löydämme helposti saavutettavan, rauhallisen nurkkauksen omaavan kahvilan keskustasta, kehitämme
ajatusta tilaisuuden kanavoimiseksi verkon kautta jaettavaksi.
Maailma kylässä festari tapahtuma Helsingin Suvilahdessa toukokuun viimeisenä viikonloppuna korvaa perinteisen osallistumisemme Matkamessut -tapahtumaan. Tapahtuman luonne eroaa messutapahtumasta ja toiveenamme on löytää uusia, kiinnostuneita jäseniä. Aiemmat projektimme puiden istuttamisen ja vesitankkien osalta kiinnostavat todennäköisesti festaritapahtuman osanottajia enemmän kuin messuvierailijoita.
Afrikan Unionin perustamisjuhla on suunnitteilla kevään loppuun. UEF (University of Eastern Finland) on tapahtuman järjestäjänä. Odotamme tarkempaa ilmoitusta tapahtuman ajankohdasta osallistuaksemme siihen. Unionin synnyn päivämäärä osuu samalle kohdalle Maailma kylässä festarin kanssa, jonne olemme osallistumassa.
Suunniteltu Mathare-Helsinki valokuvanäyttely on edennyt hitaammin kuin alun perin ajattelimme. Toisaalta näyttelypaikkojen varaustilanne on yllättänyt. Sopivan kokoisen näyttelytilan saaminen kestää muutaman vuoden. Seuran hallitus on päättänyt odottaa rauhassa näyttelymateriaalin valmistumista ja sitten, kun tiedämme näyttelyn tarvitseman tilatarpeen, edistää asiaa. Vaihtoehtoisena näyttelynä mietimme omista kuvistamme ja niiden selostusteksteistä koottua näyttelyä. Tällaisen näyttelyn pystyy järjestämään pienempäänkin tilaan.
Monikulttuurinen tilaisuus Positiivinen toiminta monikulttuurisen kanssakäymisen lisäämiseksi on mielestämme tarpeellista. Olemme tehneet aloitteen ja ilmoittaneet asiasta YSL:n (Ystävyysseurojen Liitto ry) puheenjohtaja Markku Lemmettyiselle. Toivomme YSL:n vahvaa panosta sen jäsenjärjestöjen innoittamiseksi monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen. Omalta osaltamme olemme valmiit satsaamaan monikulttuurisen kanssakäymisen lisäämisen edistämiseksi. Jos mahdollista, edellisen lisäksi pyritään järjestämään Suomi-Kenia Seuran ja seuraa lähellä olevien yhdistysten yhteinen monikulttuurinen tilaisuus sopivassa paikassa. Tässä tilaisuudessa musiikilla tulisi olla iso rooli.


Jäsenhankinta
Suhteiden luominen Keniasta kiinnostuneiden, työkseen Kenian parissa ahertavien ja järjestötoiminnassa toimivien ihmisten tavoittaminen on vuoden fokuksemme. Jäsenhankinnan tehostaminen on kuitenkin tarvittava toimenpide seuramme kasvun edistämiseksi. Olemme päättäneet hakea lisää näkyvyyttä Facebook kanaviemme kautta mainoskampanjalla. Kanavien kautta pystymme lähestymään potentiaalisinta kohderyhmää.
Käytämme olevassa olevia suhteitamme niiden kenialaisten tavoittamiseksi, joiden tiedämme olevan vailla suomalaisen järjestön jäsenyyttä.

Missio
Seuran missio on lausuttu julki sen kotisivuilla. Siinä yhden lauseen sisältö kuuluu seuraavasti: ”Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia suomalaisten ja kenialaisten kanssakäymiselle.” Lauseen toteuttamiseksi käytännössä sovellamme samaa metodia kuin ”Jäsenhankinta” kohdassa.


2) Media


Karibu Sana! lehden ilmestymiskerrat ovat sopivan tiheät. Lehden artikkelitarjontaa kehittämällä ja levikkiä laajentamalla sen arvo kasvaa viestinnässä.
Facebook sivut vaativat aktiivisinta päivitystä. Avuksi tähän haetaan blogin
kirjoittajia ja hyödynnetään Kenya Wildlife Servicen informaatiovirtaa. Nykyisen laiset toistuvat julkaisut luovat vahvan rungon sivuille. Julkaisuja kaivataan myös keskelle viikkoa. Tällä hetkellä ne ajoittuvat pääsääntöisesti viikonlopun yhteyteen.
Kotisivut kaipaavat jatkuvaa päivittämistä pysyäkseen ajan tasalla tarjotakseen ajankohtaista informaatiota seuran toiminnasta, Keniasta ja tarjotakseen innostavia matkavinkkejä ”safarille” lähtijöille. Perussetti on kuitenkin kasassa.
TikTok on uusi kanava-avaus toiminnallemme. Haemme sitä kautta lisää
näkyvyyttä uusissa kohderyhmissä.
Jäsenkirje ilmestyy tämänhetkisen toiminnan puitteissa sopivan usein. Toisaalta sen ilmestymiskerta ei ole sidottu, vaan tavoitteellinen (3x/vuosi) ja tarpeen vaatiessa ilmestymiskertoja voidaan lisätä, mutta ei paljon vähentää.
Seuran esite kaipaa päivittämisen ajankohtaisin tiedoin ja lisäpainoksen. Esitteelle on kysyntää festivaalien ja tapahtumien yhteydessä.


3) Kehitysyhteistyöprojekti


Seuran vuoden 2023 Planting Trees in Mathare projekti oli mielenkiintoinen,
yllättävän haasteinen ja tuloksekas. Jos projektin haasteet (taimia syövät vuohet ja siat, maaperä, joka koostuu pitkälti jätemuovista, taimia varastavat ihmiset, kuivuus, rankkasateet, taimien päälle kaatuilevat ja niitä katkovat ihmiset…) olisi osattu ennakoida etukäteen, saattaisi olla, ettei siihen olisi ryhdytty, mutta toisaalta opitun tiedon ja kokemuksen valossa voimme ilmoittaa, että lähtisimme projektiin tältä istumalta!
Matharen osalta jatkamme projektia niillä varoilla, jotka ovat vielä tilillämme
käytettävissä siihen. Projekti etenee ja kehittyy. Toteutuneiden istutusten jatkona on mahdollistaa tiedon ja käytännön kokeilun valossa kompostoinnin hyödyt ja taimien kasvatus paikallisesti. Yhteyshenkilönä toimii edelleen Sari S Seppänen.
Vuoden 2024 projektikohteeksi on valikoitunut lisäksi koulutuksen tukeminen.
Koulutuksen tukemista edistäviä projekteja ovat Melrose Academyn kouluhanke Mombasassa. Melrose Academy on paikallinen kouluhanke jota lähdemme tukemaan projektiluontoisesti. Suurimpia tarpeita ovat rakennusten ylläpito, vesitarpeen tyydyttäminen, turvallisuuden lisääminen ja koulutusmateriaalien toimittaminen. Toinen uusi projekti on Afya projekti, jossa kenialaisena yhteistyökumppanina toimii Virhembeläinen Gabriel Musundi ja hänen johtamansa kyläyhteisö perusteinen sairaala, neuvola ja nuorisotalo.