Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma 2022

Suomi-Kenia Seura ry


Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 tukee yhdistyksen visiota ja missiota. Sen tarkoituksena on edistää rakentavaa yhteistyötä Suomen ja Kenian välillä, luoda mahdollisuuksia suomalaisten ja kenialaisten kanssakäymiselle ja välittää tietoa positiivisessa yhteishengessä maidemme tapahtumista. Tiedostamme ystävyysseurana asemamme Kenian edustajana Suomessa ja teemme kaikkemme ollaksemme, ei ainoastaan sen arvoisia, vaan myös esikuvana muille seuroille.  

Tiedottaminen

Maailmanlaajuisen pandemian pitkittyessä ja rajatessa mahdollisuuksia julkiselle kokoontumiselle olemme nostaneet tiedottamisen kärkihankkeeksemme. Iloksemme Keniasta löytyy paljon kerrottavaa. Sen rikas luonto, innovatiiviset ihmiset ja maan taloudellinen kehitys mahdollistavat jatkuvan uutisvirran tarjoamisen. 

Tiedottamisen välineet ovat Karibu Sana! -lehti, Jäsenkirje, seuran sosiaalisen median sivut.

Karibu Sana! Lehti on saanut hyvän vastaanoton. Sen levikki on kasvanut yli kolminkertaiseksi vuoden aikana. 

Lehti on ilmestynyt suomenkielisenä, mutta keväästä lähtien pyrimme julkaisemaan myös vastaavat englanninkieliset numerot. Tavoitteena on laajentaa lukijakuntaa ja seuran jäsenmäärää. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Jäsenkirje ilmestyy kolmesti vuodessa, tarpeen mukaan lisänumeroin, palvellen seuran jäseniä. Sen sisältö koostuu seuran tapahtumien raportoinnista sekä kehitysyhteistyö hankkeiden seurannasta. Rajoitusten päättyessä voimme tarjota enemmän kuvamateriaalia ja narratiivia ja laajentaa kirjeen kaksisivuiseksi.

Seuran oman Facebook sivun julkaisuja kehitetään  edelleen mielenkiintoisemmiksi. Viikon kuva julkaisun tarina -osuuteen panostetaan ja Kuukauden Artistin esittelyyn pyritään saamaan kommentteja itse artisteilta. Matkailu -artikkeleiden sisältöä kehitetään ja Planting Trees to Uyomaan projektiin kirjoitetaan artikkeli kuukausittain. Lehdistöstä lainatut artikkelit on julkaistu suomenkielisellä ingressillä. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää sivun tarjontaa enemmän suomenkielisillä, seuran toimittamilla julkaisuilla. 

Kenian Ystävät - Kenyan Friends sivun aktivoimiseksi etsimme kiinnostavia aiheita esiin nostettavaksi ja myös sivulle ylläpitäjää nostamaan aiheita esiin ja aktivoimaan viestittelyä.

Instagram tilin seuraajille jaetaan päivitetyt Facebook julkaisut ja sen sisältöä monipuolistetaan Keniasta kertovilla aihekuvilla. 

Tiedottamisen kehittämisessä on esiin noussut myös Matkailu -artikkeleiden tarjoaminen julkaistavaksi matkailu aiheisissa julkaisuissa.

Tilaisuudet

Odotamme innolla kokoontumisrajoitusten loppumista ja mahdollisuutta järjestää ja osallistua järjestettyihin tilaisuuksiin edustamaan Suomi-Kenia Seuraa.

Ensimmäinen seuran itsensä järjestämä tilaisuus on kaavailtu pidettäväksi Kuopiossa. Partneriksi on lupautunut Itä-Suomen Yliopisto ja siellä Roseanne Avento. Yliopistolla on yksiköt niin Kuopiossa kuin Joensuussa ja molemmat yksiköt on mahdollista saada etäyhteydellä osallistumaan samaan livetilaisuuteen.

Yhtä tilaisuutta on kaavailtu Turkuun ja siellä partnerina olisi kiinnostunut toiminaan Asante ry. Koemme tärkeäksi tehdä yhteistyötä Keniassa toimivien suomalaisten kehitysyhteistyö järjestöjen kanssa. 

Kolmas seuran järjestämä yleisötilaisuus olisi Helsingissä. Näiden lisäksi odotamme mahdollisuutta osallistua Ystävyysseurojen liiton (YSL) järjestämiin tilaisuuksiin. Niitä olisivat Pro Rauhantalo -luennot, Ystävyysseuran messut, PopUp ravintolapäivä ja mahdolliset esitelmät Pasilan Rauhantalolla. 

Matkamessut 2022 tapahtuma on siirretty pidettäväksi Tammikuussa 2023. Seuralla on mahdollisuus osallistua messuille YSL:n jäsenenä edulliseen hintaan (n 300€) pienellä näyttelypisteellä (n 2 m²) Ystävyysseurojen osastolla. Etsimme kuitenkin yhteistyökumppaneita, joiden avulla voisimme vuokrata suuremman näyttelytilan vilkkaammalta paikalta. 

Kehitysyhteistyö

Planting Trees to Uyoma projekti (PTtU -projekti) on edennyt taloudellisesti siihen vaiheeseen, että ensimmäinen rahalähetys, 650€ (sisältää pankin rahanlähetys kulut) on voitu lähettää Keniaan. Seuraame tiiviisti projektin kehitystä, taimien ostoa, istutustapahtumaa ja kasvusta, sekä jaamme information seuran tiedotusvälineiden kautta. 

Korialla toimivan Ecopulp Finland Oy:n lahjoittamien Taimitassu -istutusalustojen kuljetuksen kanssa ilmeni viime hetkellä ongelmia joiden takia alustat ovat edelleen Suomessa. Etsimme ratkaisua alustojen toimittamiseen Uyomaan.

Kehityskohteita tulevalle toimikaudelle:

- Jäsenmäärän kasvattaminen

- Seuran hallituksen vahvistaminen 

- Tiedotustoiminnan laadun nostaminen ja toimittajien määrän lisääminen

- Kontaktien luominen yhteistyökumppaneihin ja mediaan

- Seuran talouden vahvistaminen

Varainkeruu

Yhdistyksen talous on pääasiallisesti jäsenmaksujen varassa. Niiden kotiuttaminen jäseniltä on seuran talouden perusta. Lisätuloja toiminnalle ja ”voita leivän päälle” on suunniteltu saatavan myydyistä tuotteista, arpajaisista ja lahjoituksista yhdistystoiminnallemme sekä partnereiden sitoumuksista. Tutkimme myös mahdollisten säätiöiden, yleishyödyllisten järjestöjen, ministeriöiden tms sellaisten tahojen tukien saamisen mahdollisuutta yhdistyksemme toimintaan ja kehitysyhteistyö projektiimme.


Helsingissä 5.4

Erkki Kyllönen, pj

Suomi-Kenia Seura ry