Toimintasuunnitelma 2023

Seuran hallitus valitaan vuosikokouksen yhteydessä. Hallitus järjestäytyy heti vuosikokouksen jälkeen ja valitsee keskuudestaan toimihenkilöt, lukuunottamatta puheenjohtajaa, jonka valitsee vuosikokous.

Tulevan hallituksen tehtävä on mielenkiintoinen. Vuosi 2023 on seuran 50v juhlavuosi. Tämä merkkipaalu tulee osaltaan värittämään toimintakautta ja sen tapahtumia. Juhlavuonna on tarkoitus järjestää useampia tilaisuuksia, joilla vuotta juhlistetaan. Olemme varautuneet myös juhlailtaan, johon kutsumme mukaan edellisten hallitusten jäseniä ja muita seuran toiminnan kannalta merkittäviä henkilöitä tai yhteisöjen edustajia.

Tapahtumat

Juhlavuoden tapahtumakalenteri tarjoaa monipuolista ohjelmaa seuran ystäville. Toivotamme kaikki mukaan toteutuviin tapahtumiin. Tarkemmat ajankohdat, mikäli niitä ei ole erikseen ilmoitettu, ilmoitetaan seuran Fb -sivulla tilaisuuksien varmistuessa. 

Takaisin Keniaan näyttely Akseli Gallen Kallelan museossa Tarvaspäässä.

Tammikuussa järjestimme ”Jäsenkyselyn” seuramme jäsenille.Tahdoimme kuunnella tarkalla korvalla ”kentän” toiveita. Uusi kysely, tällä kertaa seuran  postituslistalla oleville henkilöille on suunnitelmissa.

Africa Day 25.5 pidetään Kuopiossa. Iltatilaisuuteen seuralta on pyydetty ”Nojatuolisafarimatka” esitys. 

Mathare-Helsinki valokuvanäyttely(t) on tarkoitus toteuttaa toimintavuonna. Pitopaikkoina vähintään Helsinki ja Nairobi. Näyttelyn pitopaikka Helsingissä on päättämättä, samoin muita pitopaikkoja on harkittava resurssien puitteissa.

Kahawa&Chai tilaisuudet jatkuvat totuttuun tapaan joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. 

Bao -pelin opettelu ja mahdolliset pelitapahtumien järjestelyt otetaan ohjelmaan, jos aihe koetaan mielenkiintoiseksi.

Syysristeily Tallinnaan, alustavasti on ajateltu päivämääräksi lauantaita 7.10.

Vierailu Eduskunnassa tapaamassa Eduskunnan Kenia ryhmää pyritään järjestämään syyskauden aikana.

50 vuotisjuhlaillallinen on suunniteltu pidettäväksi 30.10. Se ajoittuu seuran perustamispäivän läheisyyteen, joka on 29.10.1973. Toivomme saavamme mukaan kaikki halukkaat, erityisesti seuran historian varrella aktiivisesti toimintaan osallistuneet.

Pyrimme entiseen tapaan osallistumaan Ystävyysseurojen liiton järjestämiin tilaisuuksiin ja kehittämään kanssakäymistä liiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Matkamessut on vuoden suurin tapahtuma jossa olemme olleet esillä. Osallistumme messuille tammikuussa 220-22 2023 ja suunnittelemme valmistautuvamme myös vuoden 2024 messuille. Vaihtoehtoisena tapahtumana pidetään Maailma kylässä festivaalia.

Matkailutoimittajien Kilta ry:n puheenjohtajalta Päivi Arvoselta on tullut kutsu seuramme hallitukselle tapaamiseen. Selvitämme tapaamiselle sopivaa päivämäärää.

Media

Karibu Sana! + Toto liite on suunniteltu ilmestyväksi joka kolmas kuukausi. Toivomme saavamme toimituskuntaan mukaan ammattitaitoisia kirjoittajia ja lehden teknisiä toteuttajia.

Jäsenkirje ilmestyy kolmesti vuodessa täyttäen jäsenille jaettavan informaatiotarpeen.

Seuran Facebook sivun julkaisuaste halutaan pitää korkealla. Somen kautta tapahtuva julkaisujen seuranta on aktiivista. Kahden erillisen sivun ylläpito on osoittautunut hyväksi. Niissä jaettava tieto on kanavoitunut hyvin ja vakiinnuttanut paikkansa.

Jäsenkyselyn avulla kartoitimme jäsenistömme toiveita toiminnan kehittämiseen. Toiveet ja

näkemykset tutkitaan ja punnitaan ja halumme on kehittää seuraamme jäsentemme toiveiden mukaan. FB -julkaisut samoin kuin mahdollisuukien mukaan myös kotisivut on tarkoitus pitää ajantasaisina.

Kotisivujen seuraava kehitysaskel on ”Jäsensivu” osion saattaminen jäsenille avoimiksi julkaisukuntoon. Jäsensivuille pyritään sisällyttämään kenialaisia palveluntarjoajia

(majapaikkoja, safarijärjestäjia, kuljetuspalvelujen järjestäjiä jne.), joista on hyviä kokemuksia.

Ossi Leppäsen kuukausittaiset Maasai -viisauksien päivitykset ilmestyvät sekä seuran FB että kotisivuille. Samalla kotisivut tulevat päivitetyiksi ajan tasalle.

Seuran oman esitteen painos on kulunut loppuun. On aika päivittää esite ja ottaa lisäpainos

Kehittämistarpeet

Seuran hallitus kaipaa vahvistusta, jotta toimintaa voidaan kehittää ja laajentaa. Toivomme saavamme mukaan innokkaita toimen henkilöitä.

Karibu Sana! -lehti toimii toistaiseksi vanhaan tapaan. Lapsille suunnattu Toto page ja sen kehittäminen ovat tämän vuoden haaste.

Jäsenkirje kaipaa ajankohtaisia artikkeleita kirjoittajineen. Kaikki toimituksellinen apu on tervetullutta.

Yhteisöllisyys on edelleen toimintamme keskiössä. Kahawa&Chai tapahtumat jatkavat totuttuun tapaan. Lisäksi olemme kuulolla mikäli jotain muuta ilmenee, esim. kulttuuritapahtumia, jotka jollain tapaa koskettavat Keniaa.

Kehitämme mielellämme suhteita muihin järjestöihin Suomessa ja Keniassa. Näitä ovat esimerkisi Suomen Nairobin Suurlähetystö, Itä-Suomen Yliopisto, EAWLS (East African Wild Life Society), Kenya Wildlife Society, Kenya Finns, Eduskunnan Kenia ryhmä ja kaikki kehitysyhteistyö- ja muut järjestöt joilla on yhteyksiä Keniaan.

Teemme kaikkemme, jotta seuran tunnettuus kasvaisi ja jäsenmäärämme lisääntyisi.

Yleisötilaisuudet kaipaavat uutta visiota. Viime vuoden tilaisuudet osoittivat, että vierailevan järjestön tunnettuuden ja huomioarvon täytyy olla korkea, jotta tilaisuuus kannattaa vanhalla konseptilla järjestää.

Seuran jäsenkyselyssä ilmeni tarve virtuaalitilaisuuksien järjestämiselle. Tilaisuudet tarjoaisivat mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen jäsenille ja toiminnastamme kiinnostuneille asuinpaikan sijainnista riippumatta.

Kehitysyhteistyö

Tutustumiskäynti Matharen slummiin toteutettiin 7. tammikuuta, paikalla

olivat Ossi ja Liisa Leppänen, Erkki ja Marjo Kyllönen, sekä toimittaja Päivi Arvonen. Puiden istutusprojekti Matharessa on syytä saada toimimaan luotettavasti. Kouluruokailun kehittämisprojekti yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa on tarkoitus suunnitella ja siirtää toteutusvaiheeseen tämän toimintakauden aikana.

Tapaamiset

Tapaamisia järjestetään seuran kannalta keskeisten tahojen ja henkilöiden kanssa. Tällaisia henkilöitä ovat mm. Sari Seppänen, suurlähettiläät Pirkka Tapiola ja Diana Kiambuthi, toimittajat Pasi Toivonen, Merja Määttänen ja Päivi Arvonen.