Katsaus 2023 toimintaan

Suomi-Kenia Seuran hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Siiri Sandberg, Satu John, Seppo Tanskanen, Isa Syrjä (rh), Arto Saarela (siht), Ossi Leppänen (vpj) ja Erkki Kyllönen (pj). Toiminnantarkastajana on toiminut Merja Seppälä.

Hallitus on kokoontunut vuoden 2023 aikana 5 kertaa. Kokoukset on pidetty etäpalavereina hallitusten jäsenten asuessa eri puolilla Suomea ja Eurooppaa. Hallituksen työskentely on ollut innostavaa ja hyvän yhteishengen inspiroimaa.


Vuosi 2023 oli seuramme 50 vuotis- juhlavuosi. Juhlavuoden logon tunnuslause oli ”Ystävyyden tekoja”. Seurana yhdessä istutimme puita Planting Trees in Mathare projektin keräyksellä. Hallituksen jäsenten yksityisinä ”tekoina” mainittakoon tunnuslauseen mukaisesti tehdyksi raikkaan käyttöveden mahdollistaminen Kilifin alueella sijaitsevan Kanamai kylän asukkaille, yhteisen kyläkeittiön rakennuksen rakentamisen ja Creative Learning toiminnan aloittaminen lapsille ja opiskelumateriaalien ja taidetarvikkeiden lahjoittaminen toimintaa varten ( Kazungu Global
Village Project ry), Virhemben nuorisotalon tietokoneet Kakamegassa, Matharen esikoululaisille viedyt tarvikkeet, jalkapalloja matharelaisten nuorten harrastuksen tukemiseksi, Future Leaders 254 rakennuksen remontointi ja kirjaston varustelu yhdessä Seed ry:n kanssa.

Juhlavuoden kunniaksi seura järjesti juhlan, joka pidettiin syyskuun lopussa ravintola Kappelin Kellobaari -tilassa. Paikka oli tyylikäs, juhlatilaisuuteen erinomaisesti sopiva ja tarjoamiset erinomaiset. 
Tilaisuuden osanottajamäärä täytti ja jopa ylitti odotuksemme. Oli hienoa huomata, miten työtämme arvostetaan eri piireissä. Tervehdyksen toivat edellinen Kenian suurlähettiläs Erick Lundberg, Kenya Finns ryhmä, Mathare Empiren jäsenet, Ystävyysseurojen liiton puheenjohtaja Markku Lemmetty, Ulkoministeriö. Tilaisuudessa saimme nauttia musiikista, jota esitti suomalaiskenialainen Sara Sydän yhdessä kitaristin kanssa.


Media
Suomi-Kenia Seuran julkaisu Karibu Sana! lehti on ilmestynyt 4 kertaa vuoden aikana. Iloksemme se sai rinnalleen lapsille suunnatun lisäosan nimeltään Toto Page. Toto Pagen on suunnitellut ja taittanut Noora Avento.
Jäsenille tarkoitettu Jäsenkirje on julkaistu kolme kertaa vuoden aikana. Kirje
sisältää tietoa seuran tapahtuneesta ja tulevasta toiminnasta ja palvelee
nimenomaan seuran jäseniä, tarjoten kaikille samanaikaisesti ajankohtaisen
informaation. 
Seuran somessa tiedottamisen kanavat ovat Facebook -sivut ja seuran kotisivut. Molemmat Facebook sivut, Suomi Kenia Seura ry ja Kenian Ystävät-Kenyan Friends sivu ovat olleet aktiivisesti käytössä, ensimmäisen jakaessa tietoa seuran toiminnasta ja Keniasta, jälkimmäisen ollessa yleiskanava erilaisten artikkeleiden ja tapahtumien esille tuojana.
Seuran Facebook sivun sisältöä on rikastuttanut merulaisen Kawira Kinotin
blogikirjoitukset ja virhembeläisen Gabriel Musundin lähettämä artikkeli. Molemmat ovat ilmaisseet halunsa jatkaa yhteistyötä tiedottamisen lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Kotisivuja on päivitetty kuukausitasolla. Suurin uudistus niissä oli jäsenille tarkoitetun Jäsenosion julkaisu.


Kehitysyhteistyö
Seuran kehitysyhteistyö -projekti ”Planting Trees in Mathare” huipentui vuoden loppupuolen isututustapahtumaan. Keniassa projektia on edistänyt Sari S Seppänen yhdessä Kenyan Wildlife Servicen Bakari Sheumben kanssa. Kiitämme kaikkia, jotka ovat taloudellisesti tai toiminnallisesti tukeneet projektia ja kantaneet siitä vastuuta.

Yhteisöllisyys
Kahawa&Chai tapaamiset ovat olleet hyvä runko yhteisöllisyyden ylläpitämisessä. Joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18. seuramme jäsenet ja ystävät voivat tavata, jakaa kokemuksiaan ja vaihtaa mielipiteitään/kuulumisiaan Kenian suhteen. Tapaamiset muutettiin Café Esplanadista kahvila Strindbergiin Café Esplanadin aukioloajoissa tapahtuneen muutoksen takia. Kahvila Strindberg tarjoaa
viihtyisän ja tyylikkään tilan yhdessäololle.

Bao Game Finland pelitapahtumien kehittämistä on hidastanut pelin sääntöjen puute. Säännöt ovat levinneet lähinnä suusanallisesti maailmanlaajuisesti. Olemme etsineet ratkaisua asiaan ja toivomme pystyvämme vakauttamaan tilanteen ja tarjoamaan mahdollisuuden kaikille pelistä kiinnostuneille sen harjoittamiseen.


 

Tapahtumat ja tapaamiset
Seurana osallistuimme Gallen Kallela museon järjestämään Akseli Gallen Kallelan Kenian matkan inspiroiman taiteen käsittävään ”Paluu Keniaan” näyttelyn avajaisiin ja myöhemmin näyttelyn järjestelyihin vaikuttaneiden tahojen tapahtumaan.
Toukokuun lopussa matkasimme Kuopioon juhlimaan yhdessä Itä-Suomen
Yliopiston kanssa Afrikan Unionin perustamista. Juhlatilaisuus paneeleineen ja esityksineen pidettiin yliopiston avarassa aulassa yliopistonlehtorin, seuramme jäsenen, Roseanne Avennon johtamana.

Olimme yhteydessä kansanedustaja Saku Nikkaseen innostaaksemme uutta
eduskuntaa, sen kansanedustajia, perustamaan Kenia -ystävyysryhmän
Eduskuntaan. Saimme kutsun vierailulle Eduskuntaan ja kävimme keskustelemassa aiheesta Saku Nikkasen kanssa. Asia sai hyvän vastaanoton yli puoluerajojen. Keskustellessamme asiasta kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä poikkesi myös tervehtimään meitä ja kertoi olevansa valmis liittymään ryhmän perustajiin. Hänellä on omakohtaisia kokemuksia Nairobissa tehdystä katulapsityöstä ja intoa pitää
yhteyttä Keniaan.

YSL:n, Markku Lemmetyn tapaamisen agendana marraskuussa oli suomalaisen median esiin nostama maassamme ilmenevä rasismi. Haluamme olla eturivissä kehittämässä kulttuurien välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä sen järjestämiseksi.

Matkamessut tapahtumaan osallistuimme tammikuun loppupuolella. Tapahtuma on ollut jo vuosia seuramme suurin yksittäinen markkinointitapahtuma, jossa olemme tuoneet esille seuran toiminnan lisäksi eri matkailu mahdollisuuksia Keniassa. Tapahtuman järjestelyjen vaatiman resurssin ja ajankohdan takia seuran hallitus päätti, että kokeilemme vaihtoehtoista Maailma Kylässä -tapahtumaa asioiden esilletuomiseksi.


 

Ulkoministeriön järjesti elokuun lopussa Kenia -toimittajatilaisuuden. Tilaisuuden innoittajana oli seuramme jäsen, toimittaja Päivi Arvonen. Tilaisuudessa oli läsnä myös suurlähettiläs Pirkka Tapiola. Seuramme osaksi tuli esitellä Keniaa matkailumaana ”Nojatuoli safari” esityksen muodossa. Tilaisuudessa oli kaikkiaan yli 40 osanottajaa, toimittajia eri medioista.

 

Yhteistyö
Kiitämme kuluneen vuoden yhteistyöstä mm. seuraavia tahoja: YSL, KWS, Future leaders 254, Ulkoministeriö, Nairobin suurlähetystä, Kenyan Finns ryhmä, Päivi Arvonen, Sari S Seppälä.